Total: 1543 results - 0.01 secondsPage    1  2   3   4   5   6  ...  78 
Uwodzenie na parkiecie.pdf   40%

Tę książke dedykuje przyjaciołom, za wytrwałość i wielką pomoc w pisaniu tej książki, oraz całego okresu mojego rozwoju! Karol Radziun 1 Spis treści: 1. 2. 3. 4. 5. Przedmowa (4 str.) O mnie (5 str.) Wprowadzenie (7 str.) Zanim wyjdziesz do klubu…(8 str.) Dynamika klubowa (10 str.) - najczęstsze błędy na parkiecie - gra klubowa wstęp - gra klubowa początek 6. Mowa Ciała (21 str.) - twoja mowa ciała - kobieca mowa ciała - sygnały zainteresowana - sygnały braku zainteresowania 7. Uwodzenie na (...)

https://www.pdf-archive.com/2016/06/16/uwodzenie-na-parkiecie/

16/06/2016 www.pdf-archive.comAsimov Isaac - Kinec wicznosti.pdf   28%

«Dnipro» Kyjiw — 1990 Do knyżky wybranych tworiw widomoho amerykanśkoho fantasta (nar. 1920) wwijszły roman «Kineć Wicznosti», cykł opowidań «Ja, robot», a takoż opowidannia iz knyżok «Marsiänśkyj szlach», «Dewjať zawtra» ta inszych zbirok. Dejaki opowidannia napysano w humorystycznomu kluczi. Perekładeno za wydanniamy: Isaac Asimov. The End of Eternity. Fawcett Crest. New York, 1955. The Martian Way and other Fiction Stories. Dennis Dobson. London, 1964. Nine Tomorrows. (...)

https://www.pdf-archive.com/2017/02/15/asimov-isaac-kinec-wicznosti/

15/02/2017 www.pdf-archive.comAsimov Isaac - Kinec vicnosti.pdf   27%

«Dnipro» Kyjiv — 1990 Do knyžky vybranych tvoriv vidomoho amerykanśkoho fantasta (nar. 1920) vvijšly roman «Kineć Vičnosti», cykl opovidań «Ja, robot», a takož opovidannia iz knyžok «Marsiänśkyj šliach», «Devjať zavtra» ta inšych zbirok. Dejaki opovidannia napysano v humorystyčnomu kliuči. Perekladeno za vydanniamy: Isaac Asimov. The End of Eternity. Fawcett Crest. New York, 1955. The Martian Way and other Fiction Stories. Dennis Dobson. London, 1964. Nine (...)

https://www.pdf-archive.com/2017/02/15/asimov-isaac-kinec-vicnosti/

15/02/2017 www.pdf-archive.coma.pdf   18%

Z podziękowaniami dla Lady Moniki (Re)Negocjacje w Paryżu. satinfemdom80 Samolot do Paryża Jestem właśnie w samolocie Warszawa - Paryż. Szczęśliwie bez opóźnień i niepotrzebnych atrakcji. No może poza mężczyzną siedzącym obok, którego stan wskazuje, że poprzedzająca noc dała mu się solidnie we znaki. Zapach alkoholu jest uciążliwie wyczuwalny. Poza tym chrapie jak smok. Stewardesy podają głównie sok pomidorowy ... chyba wszyscy mają kaca. Standardowo (...)

https://www.pdf-archive.com/2013/04/21/a/

21/04/2013 www.pdf-archive.comالمحتالين الثلاث.pdf   15%

‫ﺗَﻘﺮِﻳﺶ* ﺍﻟﺸ&ﻴﻄﺎﻥِ‬ ‫ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﺮ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﻃﺮﻗﻄﻖ ﺍﶈﺘﺎﻟﲔ ﺍﻟﺜﻼﺙ‬ ‫ﻣﱰﺟﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﱰﲨﺔ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ‬ ‫ﻟ‪K‬ﻞ‬ ‫‪Traktat über die drei Betrüger: Moses, Jesus Christus, Mahomed‬‬ ‫ﻟ‪K‬ﻞ‬ ‫‪Traité des trois imposteurs: Moïse, Jésus Christ, Mahomet‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﺎﻭﻱ‬ ‫ﻛﺴﻨﺔ ﺳﺘﻤﺌﺔ ﻭﺃﻟﻒ ﻋ‪Q‬ﻦ ﺍﻟﻠّﺎﺗ‪K‬ﻴﻨ‪K‬ﻲ ﺑ‪Q‬ﻌﺪ‪ Q‬ﺍﻟﺘﱠﺮﺟ‪Q‬ﻤ‪Q‬ﺔ‪ K‬ﻟ‪K‬ﻠﻔَﺮ‪Q‬ﻧﺴﺎﻭِﻱ ﻣ‪K‬ﻦ ﻗَﺒﻞ‬ ‫ﺳﺒﻴﻨﻮﺯﺓ ٢‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺮﻭﺯﻣﲏ
‬ ‫ﻟ‪K‬ﻢ‪ Q‬ﺃَﻧﺎ ﻋ*ﻨﻮﺍﻧﺎً ﺁﺧ‪Q‬ﺮﺍً ﺍﺧﺘ‪K‬ﺮﺕ*, ﻳ‪Q‬ﺴﺘَﻄ‪K‬ﻴﻊ* ﻛُﻞﱡ ﻭﺍﺣ‪K‬ﺪ‪ p‬ﺑِﺴ*ﻬ*ﻮﻟَﺔ‪ p‬ﺃَﻥ ﻳ‪Q‬ﺨﺮ‪Q‬ﺹ. ﻓﺎﺫﻫ‪Q‬ﺒ‪Q‬ﻦ&, ﻛ‪K‬ﺘﺎﺑﺎً ﻋ‪Q‬ﺰِﻳﺰﺍً ﺑِﺄَﺭﺟﺎﺀ‪ K‬ﺍﻟﻌﺎﻟَﻢِ, ﻭ‪Q‬ﻋ‪Q‬ﻠﱢﻢ‪ Q‬ﺍﳌَﺠ*ﻮﺱ‪Q‬؛ ﻭ‪Q‬ﺍﻋﻤ‪Q‬ﻞ؛ ﺃَﻥ ﻫ*ﻢ‬ ‫ﻳ‪Q‬ﺮﺗَﺪ‪É‬ﻭﻥ. ﻻ ﺗَﻜُﻦ ﺧ‪Q‬ﺠ*ﻮﻻً؛ ﻟَﻜ‪K‬ﻦ ﺍﺣﺘَﺮِﺱ, ﺃَﻥ ﻣﺎ (...)

https://www.pdf-archive.com/2015/12/30/untitled-pdf-document-1/

30/12/2015 www.pdf-archive.comOlive Office Premium.pdf   15%

Olive Office Premium Review Price : Check Price Average Customer Rating 2.4 out of 5 Product Feature q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q OliveOfficePremium is a software suite for Android devices that enables you to view and edit Microsoft Word(doc/docx), Excel(xls/xlsx) and PowerPoint(ppt/pptx) files. In addition,it inherits the function of viewing portable document file(pdf) and compiled help manual(chm) from (...)

https://www.pdf-archive.com/2013/02/27/olive-office-premium/

27/02/2013 www.pdf-archive.com10 ana2scriptchVIII1.pdf   15%

ïî yBî ‡ e I p Yp I ™ E Qp Q I G Ie QeS † “i E Q Y Q qbRS"“ UTRQqrqUT˜f—PmR”UTij•RSv†2zrTlTªØ ܄–í }HPPPvGR†Pr2“ Ù Ú× ì ¢ ”Eg IYY ’p c Q ƒ V f I G † “i ‰ é ê ä à æå ã ä ãâ à ß e I Q c Ý r Û Ú G E g t (...)

https://www.pdf-archive.com/2015/06/27/10-ana2scriptchviii1/

27/06/2015 www.pdf-archive.comBishchakra - Qazi Anwar Hossain.pdf   14%

welPµ gvmy` ivbv KvRx Av‡bvqvi †nv‡mb GK mx Af gvigviv n‡q ayuK‡Z ayuK‡Z GwM‡q P‡j‡Q Gm Gm e−¨vKevb©| AvenvIqv Lvivc Zv ejv hv‡e bv, cvwb mvgvb¨ †du‡c D‡V‡Q gvÎ, Avm‡j Gm Gm e−¨vKevb© AZ¨š— cy‡iv‡bv RvnvR| ZviIci †KvbI Kv‡M©v †bB GLb Rvnv‡R, e¨vjv÷I wVK †bB, Ae‡njvi m‡½ hv ivLv n‡q‡Q, †mUv ch©vß bq| †evÕUv wbPz n‡q Av‡Q, cÖwZUv †XD‡q bvK Pzev‡”Q cvwb‡Z, †fRv KzKz‡ii g‡Zv cvwb wQwU‡q Avevi bvK Zzj‡Q| (...)

https://www.pdf-archive.com/2014/05/01/bishchakra-qazi-anwar-hossain/

01/05/2014 www.pdf-archive.comweighted-linear-regression.pdf   14%

Estimating CPU Per Query With Weighted Linear Regression 614.3 s 380.0 s 317.1 s 293.1 s 132.2 s 291.2 s z x y q.46d0a9841d8d15 681 0.99 3.44 0.004 -63.3 24.1 q.5dcb2b57a2af77bb 719 0.91 3.42 0.011 -355 5.22 q.981c089fc6a7c217 581 0.99 3.86 0.003 -2.32E+3 1.41 q.8773ae79bcad770c 719 0.98 3.62 0.005 -5.64E+3 1.36 q.1a2c43d7d39b748b 719 0.99 3.61 0.004 -1.81E+3 1.54 q.2e09446e39e26d42 690 0.94 3.35 0.009 34.6 13.4 q.b4c5f3d55b4e9dc 719 0.99 3.6 0.004 -2.23E+3 1.68 q.1e299bdd1cf7a625 2 1 3.88 0 -229 (...)

https://www.pdf-archive.com/2017/01/05/weighted-linear-regression/

05/01/2017 www.pdf-archive.comKonoktori - Qazi Anwar Hossain.pdf   14%

KbKZix GK cÖ_g cÖKvk: 2003 cy›Uv wn¸‡q‡iv, cy‡q‡U©v wi‡Kvi gvqvû‡qR Avi A¨vKzqvwWqv kn‡ii wVK gvSLv‡b| `xN© GKUv AvOyj †hb, †ewi‡q G‡m‡Q †gvbv c¨v‡m‡Ri Mvp bxj mvM‡ii ey‡K ZR©bxi gZ| †WvwgwbKvb †gBbj¨vÛ †_‡K cy›Uvi `~iZ¡ GK‡kv gvBj| gvSLvb w`‡q e‡q hv‡”Q cy‡q‡U©v wi‡Kvi i“‡cvwj-bxj Mfxi Rjivwk| mi“ GKUv c¨v‡mR IUv, cv_y‡i, †Kvivj ix‡di Kvi‡Y †Kv_vI †Kv_vI AMfxi Ges AZ¨š— wec¾bK| †gvbv c¨v‡m‡R wewPÎ mvgyw`ªK cªvYxi Afve †bB| wbixn cÖvYx †hgb Av‡Q, (...)

https://www.pdf-archive.com/2014/05/01/konoktori-qazi-anwar-hossain/

01/05/2014 www.pdf-archive.comKonoktory (325).pdf   14%

1 KbKZix cy›Uv wn¸‡q‡iv, cy‡q‡U©v wi‡Kvi gvqvû‡qR Avi A¨vKzqvwWqv kn‡ii wVK gvSLv‡b| `xN© GKUv AvOyj †hb, †ewi‡q G‡m‡Q †gvbv c¨v‡m‡Ri Mvp bxj mvM‡ii ey‡K ZR©bxi gZ| †WvwgwbKvb †gBbj¨vÛ †_‡K cy›Uvi `~iZ¡ GK‡kv gvBj| gvSLvb w`‡q e‡q hv‡”Q cy‡q‡U©v wi‡Kvi i“‡cvwj-bxj Mfxi Rjivwk| mi“ GKUv c¨v‡mR IUv, cv_y‡i, †Kvivj ix‡di Kvi‡Y †Kv_vI †Kv_vI AMfxi Ges AZ¨š— wec¾bK| †gvbv c¨v‡m‡R wewPÎ mvgyw`ªK cªvYxi Afve †bB| wbixn cÖvYx †hgb Av‡Q, †Zgwb Av‡Q (...)

https://www.pdf-archive.com/2014/03/07/konoktory-325/

07/03/2014 www.pdf-archive.comMajor Rahat [1,2] - Qazi Anwar Hossain.pdf   14%

†gRi ivnvZ-1 GK e„n¯úwZevi, ‡Zmiv GwcÖj, Dwbk‡kv GKPwj−k mvj| we‡ùviY NU‡Z `k wgwbUI evwK ‡bB Avi| ‡ij-‡÷k‡b `uvov‡bv A‡qj U¨vsKvi IqvM‡bi gv_vq Dcyo n‡q ï‡q Av‡Q ‡gRi ivnvZ Lvb| aovm aovm Ki‡Q ey‡Ki ‡fZiUv| wb‡P, c−¨vUd‡g© fvix eyU Ry‡Zvi Avbv‡Mvbv ïi“ n‡q‡Q, eyLv‡i÷ ‡ijBqvW© wN‡i ‡d‡j‡Q Rvg©vb ‡cU¯j| cvjvevi iv¯—v eÜ n‡q ‡M‡Q Ii| ‡mB m‡Ü ‡_‡K wSiwSi Bj‡k ¸uwoi gZ Zzlvi Si‡Q, RgvU ‡eu‡a wcw”Qj, k³ n‡q ‡M‡Q (...)

https://www.pdf-archive.com/2014/05/21/major-rahat-1-2-qazi-anwar-hossain/

21/05/2014 www.pdf-archive.comMajor Rahat (109-110).pdf   14%

1 †gRi ivnvZ-1 GK e„n¯úwZevi, ‡Zmiv GwcÖj, Dwbk‡kv GKPwj−k mvj| we‡ùviY NU‡Z `k wgwbUI evwK ‡bB Avi| ‡ij-‡÷k‡b `uvov‡bv A‡qj U¨vsKvi IqvM‡bi gv_vq Dcyo n‡q ï‡q Av‡Q ‡gRi ivnvZ Lvb| aovm aovm Ki‡Q ey‡Ki ‡fZiUv| wb‡P, c−¨vUd‡g© fvix eyU Ry‡Zvi Avbv‡Mvbv ïi“ n‡q‡Q, eyLv‡i÷ ‡ijBqvW© wN‡i ‡d‡j‡Q Rvg©vb ‡cU¯j| cvjvevi iv¯—v eÜ n‡q ‡M‡Q Ii| ‡mB m‡Ü ‡_‡K wSiwSi Bj‡k ¸uwoi gZ Zzlvi Si‡Q, RgvU ‡eu‡a wcw”Qj, k³ n‡q ‡M‡Q (...)

https://www.pdf-archive.com/2014/03/07/major-rahat-109-110/

07/03/2014 www.pdf-archive.comJaat Gokkhur (321).pdf   14%

gvmy` ivbv RvZ‡Mv¶zi KvRx Av‡bvqvi †nv‡mb GK GK cj‡Ki R‡b¨ †PvL †g‡j cÖ_‡gB kKzbUv‡K †`L‡Z †cj gvmy` ivbv, AvKv‡k Wvbv †g‡j Do‡Q, j¤^v Mjv AviI j¤^v K‡i †jvjyc`„wó‡Z ZvwK‡q †evSvi †Póv Ki‡Q m¤¢ve¨ †LvivK wn‡m‡e I‡K we‡ePbv Kiv hvq wKbv| †iv‡` †PvL auvwa‡q hvIqvq cvZv eÜ K‡i †d‡j‡Q, ZviciI kKzbUvi Kv‡jv AvK…wZ †`L‡Z cv‡”Q I| gy‡Li †fZi cyiv‡bv KvM‡Ri KUz ¯^v`, Kv‡b A¯úó fbfb ¸Äb| wRf Am¤¢e †gvUv jvM‡Q, ïwK‡q LoL‡o (...)

https://www.pdf-archive.com/2014/03/07/jaat-gokkhur-321/

07/03/2014 www.pdf-archive.comJaat Gukkhur [Rana-321] - Qazi Anwar Hossain.pdf   14%

gvmy` ivbv RvZ‡Mv¶zi KvRx Av‡bvqvi †nv‡mb GK GK cj‡Ki R‡b¨ †PvL †g‡j cÖ_‡gB kKzbUv‡K †`L‡Z †cj gvmy` ivbv, AvKv‡k Wvbv †g‡j Do‡Q, j¤^v Mjv AviI j¤^v K‡i †jvjyc`„wó‡Z ZvwK‡q †evSvi †Póv Ki‡Q m¤¢ve¨ †LvivK wn‡m‡e I‡K we‡ePbv Kiv hvq wKbv| †iv‡` †PvL auvwa‡q hvIqvq cvZv eÜ K‡i †d‡j‡Q, ZviciI kKzbUvi Kv‡jv AvK…wZ †`L‡Z cv‡”Q I| gy‡Li †fZi cyiv‡bv KvM‡Ri KUz ¯^v`, Kv‡b A¯úó fbfb ¸Äb| wRf Am¤¢e †gvUv jvM‡Q, ïwK‡q LoL‡o (...)

https://www.pdf-archive.com/2014/05/01/jaat-gukkhur-rana-321-qazi-anwar-hossain/

01/05/2014 www.pdf-archive.com109&110.M.R.9_Major Rahat_Full(R).pdf   14%

1 †gRi ivnvZ-1 e„n¯úwZevi, ‡Zmiv GwcÖj, Dwbk‡kv GKPwj−k mvj| we‡ùviY NU‡Z `k wgwbUI evwK ‡bB Avi| ‡ij-‡÷k‡b `uvov‡bv A‡qj U¨vsKvi IqvM‡bi gv_vq Dcyo n‡q ï‡q Av‡Q ‡gRi ivnvZ Lvb| aovm aovm Ki‡Q ey‡Ki ‡fZiUv| wb‡P, c−¨vUd‡g© fvix eyU Ry‡Zvi Avbv‡Mvbv ïi“ n‡q‡Q, eyLv‡i÷ ‡ijBqvW© wN‡i ‡d‡j‡Q Rvg©vb ‡cU¯j| cvjvevi iv¯—v eÜ n‡q ‡M‡Q Ii| ‡mB m‡Ü ‡_‡K wSiwSi Bj‡k ¸uwoi gZ Zzlvi Si‡Q, RgvU ‡eu‡a wcw”Qj, k³ n‡q ‡M‡Q (...)

https://www.pdf-archive.com/2014/08/10/109-110-m-r-9-major-rahat-full-r/

10/08/2014 www.pdf-archive.comThe Leuchter Report.pdf   14%

A Report on the Alleged Execution Gas Chambers at Auschwitz, Birkenau and Majdanek, Poland by an Execution Equipment Expert Table of Contents: q q q q q q q q q q q q q Publishers Comments Foreword by Robert Faurisson Purpose Background Scope Synopsis and Findings Methodology Use of HCN and Zyklon B as Fumigant Design Criteria for a Fumigation Facility Design Criteria for an Execution Gas Chamber United States Execution Gas Chambers since 1920 Toxic Effects of HCN gas A Brief history of the Alleged German Execution Gas (...)

https://www.pdf-archive.com/2014/07/17/the-leuchter-report/

17/07/2014 www.pdf-archive.commatchdayPlot.pdf   14%

OG (2 − 6) − 'kd' by matchday Counter Logic Gaming (1 − 3) Evil Geniuses (0 − 3) q q q Team Liquid (3 − 1) Team EnVyUs (0 − 3) q Renegades (0 − 3) q q Team Allegiance (3 − 2) Enigma6 (1 − 3) Team Liquid (0 − 3) q q q q 0.5 q APG q qq q q q q q (...)

https://www.pdf-archive.com/2016/06/28/matchdayplot/

28/06/2016 www.pdf-archive.comMR-144 অপহরণ ২.pdf   14%

gvmy` ivbv AcniYÐ2 cª_g cªKvk: Ryb, 1987 GK cvnvo †Niv ebf~wg, gvSLvb w`‡q PIov cvKv iv¯Ív kn‡ii w`‡K P‡j †M‡Q| wbR©bZvÐwcªq wKQy †jvK NiÐevwo evwb‡q evm K‡i R½‡j| evwo¸‡jv KvQvKvwQ bq, gvSLv‡b GKÐAva gvB‡ji `~iZ¡| iv¯Ívi cv‡k eo GKUv duvKv gvV, Qwo‡q wQwU‡q `uvwo‡q i‡q‡Q SuvKov gv_v A‡bK¸‡jv cªvPxb MvQ| wMR©vUv GK av‡i, `iRvi gv_vq bMœ GKUv evje R¡j‡Q| iv¯Ívi Gcv‡i, AÜKvi R½‡ji wKbvivq Mv XvKv w`‡q i‡q‡Q †nbwi wc‡Kwis| iv¯Ív Qvwo‡q (...)

https://www.pdf-archive.com/2014/03/07/mr-144/

07/03/2014 www.pdf-archive.comOrari Trento-Malè 2016.pdf   14%

q q q q q q ² q q q ² q q ² q q ² q q q (...)

https://www.pdf-archive.com/2016/07/30/orari-trento-male-2016/

30/07/2016 www.pdf-archive.com


Page    1  2   3   4   5   6  ...  78